Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Skarbnik Gminy

Urząd Gminy Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Skarbnika sprawuje:  Patrycja Woltmann
Podległość: Skarbnik podlega bezpośrednio Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: skarbnik [at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 19

Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcje:
- Kierownika Referatu Finansowego,
- Głównego księgowego budżetu Gminy.

W szczególności do zadań Skarbnika Gminy należą sprawy związane z:

  1. Inicjowaniem wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych.
  2. Zapewnieniem kontroli finansowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi.
  4. Inicjowaniem i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem gminy.
  5. Planowaniem potrzeb finansowych gminy.
  6. Skarbnik dokonuje kontrasygnaty oświadczenia woli Wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.
  7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Skarbnika Gminy jako głównego księgowego budżetu regulują odrębne przepisy.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 23.09.2014
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 9 636
Wersja do druku