Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Umowy dzierżaw

Potwierdzanie przez Wójta Gminy Będzino umów dzierżaw zawieranych przez rolników.
Od dnia 31 lipca 2020 roku obowiązują przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy Wójt Gminy Będzino właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku, na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.
W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie gminy Będzino, będzie dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy, w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino.

Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.

Informuje się również, że na podstawie w/w przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, Wójt zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.
Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.
Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 z późn. Zm.)

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Będzino.

Wniosek potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 16.11.2020
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ktarzyna Myrga
Dokument BIP z dnia: 06.11.2020
Dokument oglądany razy: 916
Wersja do druku