Referat Finansów i Budżetu

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt:
1. Martyna Jaśkiewicz - referat budżetu wydatki, 94 31 62 554, m.jaskiewicz [at] bedzino.pl
2. Katarzyna Kubicka - referat budżetu podatki (osoby fizyczne), 94 31 62 552, k.kubicka [at] bedzino.pl
3. Karolina Kuzioła - egzekucja opłaty śmieciowej, 94 31 62 542, k.kuziola [at] bedzino.pl
4. Angelika Ligęza - windykacja i egzekucje, 94 31 62 543, a.ligeza [at] bedzino.pl
5. Sabina Snoch - referat budżetu podatki (osoby prawne), 94 31 62 552, s.snoch [at] bedzino.pl
6. Anetta Tomala-Gajec - referat budżetu wydatki, podatek transportowy, 94 31 62 554, a.tomala-gajec [at] bedzino.pl
7. Julita Woronis - referat budżetu wydatki (osoby prawne), 94 31 62 554, j.woronis [at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro pokój nr 20 - PODATKI, II Piętro pokój nr 21 - WYDATKI, II Piętro pokój nr 23 - Egzekuce i windykacja
Podległość: Referat finansów i budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

Do zadań referatu finansowo-budżetowego należy:
1. Przygotowanie projektu budżetu Gminy,
2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
3. Udzielanie pomocy Wójtowi przy wykonywaniu budżetu gminy,
4. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej,
5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
6. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
7. Sprawowanie i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
8. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
10. Rozliczanie inwentaryzacji,
11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
12) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych, w tym podatku rolnego i leśnego, oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
- gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
- przygotowanie aktów administracyjnych w sprawach podatków i opłat,
- przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
- podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
- prowadzenie ewidencji aktualizacji tytułów wykonawczych.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 11.03.2021
Podpisał: Anna Janiuk
Dokument z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 11028
3.11.2022 // biparch2.bedzino.pl