Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Postanowienia, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w pokojach nr 1, 2, 3, 4 w Urzędzie Gminy Będzino.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścicie (gmina Będzino, powiat koszaliński)”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 140/1 położonej w obrębie Łekno (gmina Będzino, powiat koszaliński)”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 140/1 położonej w obrębie Łekno (gmina Będzino, powiat koszaliński)”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.37.11.2021.RJW dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 89, obręb 0003 Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 o średnicy de 63 na terenie działek nr 103, 111/14, 111/13 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE de 63 na terenie działek nr 12/2, 10/6, 10/18, 10/32 obręb ewidencyjny Śmiechów gm. Będzino".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki na terenie działki nr 25 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino"
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – przewód telekomunikacyjny Pleśna
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – sieć gazowa Strzeżenice
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 112/1, 153, 151, 150, 123, 152 (obręb 0017) w obrębie ew. Dobre, Gmina Będzino (proj. Dobre I)”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112/1, 153, 151, 150, 123, 152 (obręb 0017) w obrębie ew. Dobre, Gmina Będzino (proj. Dobre I)”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura techniczna na działce nr ew. 90/1, 90/2, 91, 132, 133, 123 (obręb 0017) w obrębie ew. Dobre, Gmina Będzino (proj. Dobre II)”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura techniczna na działce nr ew. 90/1, 90/2, 91, 132, 133, 123 (obręb 0017) w obrębie ew. Dobre, Gmina Będzino (proj. Dobre II)”
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – Pleśna dz. 83/3
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmina Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszenie Wójta Gminy Będzino o wniesieniu zażaleń na postanowienie Wójta Gminy Będzino z dnia 24.08.2021 r. znak sprawy PP.6220.8.2011 dot. przedłużenia terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.14.2021.BK dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 18/5, 18/6, 78, 12/13 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.13.2021.BK dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17/11 RC dn 90/63 na terenie działek nr 353, 354, 162/4, 162/11 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.12.2021.BK dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 173, 361/1, 165/1, 172/10, 360, 162/11, 162/15 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu postanowienia z dnia 24 sierpnia 2021 r. dot. przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lutego 2016 r. znak: PP.6220.8.2011, dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji PP.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „STRZEPOWO” wraz z niezbędna infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Strzepowo, Będzino” na dz. nr 2 w obrębie Strzepowo, gmina Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji PP2.6733.13.2021.BK dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej DN 110PE wraz z odgałęzieniami DN 32PE na terenie działek nr 421/6, 339/4, 339/12, 338/3 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.37.2.2021.RJW dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 89, obręb 0003 Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński
Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – Wierzchominko działka nr 78/5
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – Łekno dz. nr 23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmina Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_15_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki na terenie działki nr 25 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_10_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1 i 434/6 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_9_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1 i 434/6 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_8_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 115/20 i 386 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_7_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 109/16 i 109/17 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości
Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 18/5, 18/6, 78, 12/13 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17/11 RC dn 90/63 na terenie działek nr 353, 354, 162/4, 162/11 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 173, 361/1, 165/1, 172/10, 360, 162/11, 162/15 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.4210.241.2021.PB nt. pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej dn 90 PE RZ oraz dn 63 PE RC.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 224, 226/12 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: "Przebudowa otwartego rowu melioracyjnego na rurociąg szczelny na terenie działki nr 375/1 obręb Będzinko gm. Będzino".
"Budowa sieci wodociągowej DN 110PE wraz z odgałęzieniami DN 32PE na terenie działek nr 421/6, 339/4, 339/12, 338/3 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmin Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmin Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 219/1 i 48/8 obręb ewidencyjny Strzeżenice gm. Będzino".
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1 i 434/6 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 171/1, 168, 192/1, 192/2 obręb Tymień gm. Będzino.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strzeżenica przewodem telekomunikacyjnym na dz. nr 244, obręb Strzeżenice.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW realizowana w granicach działek o nr ew.: 6/1, 7/1 obręb Smolne (woj. zachodniopomorskie, gm. Będzino) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą  "Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 109/16, 109/17 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino”.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 224, 226/12 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „przebudowa otwartego rowu melioracyjnego na rurociąg szczelny o długości około 32,5m na terenie działki nr 375/1 obręb Będzinko gm. Będzino”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki ASTA-NET s.a.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 171/1 i 168, 192/1, 192/2 obręb Tymień gm. Będzino".
Obwieszczenie Burmistrza Mielna OŚGK.6220.6.2021.2 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, nr 3504Z Sarbinowo- Gąski oraz nr 3544Z Kiszkowo - Gąski”.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Reżka przewodem telekomunikacyjnym.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Rozporządzenie Nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOSZALINIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 3 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW realizowana w granicach działek o nr ew.: 6/1, 7/1 obręb Smolne (woj. zachodniopomorskie, gm. Będzino) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW realizowana w granicach działek o nr ew.: 6/1, 7/1 obręb Smolne (woj. zachodniopomorskie, gm. Będzino) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 287/1 i 287/2 w obrębie ewidencyjnym Będzino, gm. Będzino
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 341, 349, 87/3, 87/2, 87/7 obręb Będzinko gm. Będzino".
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 171/1 i 168 obręb Tymień gm.
Będzino".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji PP.6733.1.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 128/56, 128/58, 128/63 obręb Mścice gm. Będzino".
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 267/83, 127/1, 238, 237/9 obręb Mścice gm. Będzino".
Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołań od decyzji nr 67/2021 (znak sprawy PP.6730.188.2020) z dnia 10.03.2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu pięciu wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie obejmującym część dz. nr 32/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, w gminie Będzino.
Zawiadomienie dot. biegu terminów załawiania spraw w urzędzie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 5-ciu budynków rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 32/77 obręb ewidencyjny Pleśna, gmina Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2020 z dnia 09 marca 2021 roku o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci gazowej śr/c dn 63/90 PE RC na terenie działek nr ewid: 10, 61/1 obręb GNIAZDOWO gm. Biesiekierz dz. nr ewid: 139/7, 139/4, 188/22, 51/9, 51/5, 51/12, 188/20, 51/11, 139/5, 51/4, 51/8, 188/19, 135/1, 51/3, 188/31, 51/7, 51/10, 172/9, 172/3, 172/6, 123, 96, 77, 76/1, 42/5, 173/4, 50/3, 56/1, 56/2, 55, 48/2, 34, 31, 9/25, 180, 183, 25, 18/4, 18/3, 179, 15, 18/1, 28, 14/3, 14/2, 187, 13/2, 52/11, 16/8, 16/24, 16/25 obręb DOBRE gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z drogi powiatowej 3504Z w m. Pleśna
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 128/56, 128/58, 128/63 obręb Mścice gm. Będzino”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Ogłoszenie  w sprawie: Inicjator referendum podaje do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy Będzino informację o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego przed upływem kadencji.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa odcinka sieci wodociągowej DN 90 na terenie dz. nr 175/19, 175/24, 175/31, 175/37, 175/59 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzeżenice w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim."
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie Burmistrza Mielna w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej na terenie działki nr 277/3 w obrębie ewidencyjnym Będzino, gmina Będzino.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz złączem kablowym średniego napięcia na terenie działek nr 102/4, 103/2, 111/1, 112 obręb ewidencyjny Będzino oraz na terenie dz. nr 37/1, 3/3, 38/1 obręb ewidencyjny Komory gm. Będzino"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej śr/c dn 63/90 PE RC na terenie działek nr ewid: 10, 61/1 obręb GNIAZDOWO gm. Biesiekierz dz. nr ewid: 139/7, 139/4, 188/22, 51/9, 51/5, 51/12, 188/20, 51/11, 139/5, 51/4, 51/8, 188/19, 135/1, 51/3, 188/31, 51/7, 51/10, 172/9, 172/3, 172/6, 123, 96, 77, 76/1, 42/5, 173/4, 50/3, 56/1, 56/2, 55, 48/2, 34, 31, 9/25, 180, 183, 25, 18/4, 18/3, 179, 15, 18/1, 28, 14/3, 14/2, 187, 13/2, 52/11, 16/8, 16/24, 16/25 obręb DOBRE gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci wodociągowej DN 90 na terenie dz. nr 175/19, 175/31, 175/37, 175/59 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzeżenice w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2020 z dnia 08.12.2020 dla inwestycji polegającej na "budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie dz. nr 2, 3/48, 3/49, 3/50, 3/52, 3/54, 3/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim"
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz złączem kablowym średniego napięcia na terenie działek nr 102/4, 103/2, 111/1, 112 obręb ewidencyjny Będzino oraz na terenie dz. nr 37/1, 3/3, 38/1 obręb ewidencyjny Komory gm. Będzino".
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 287/1 i 287/2 w obrębie ewidencyjnym Będzino, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego nr 25/2020 z dnia 13.11.2020 r. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 85/13 i 85/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim".
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Czerwonej przewodem telekomunikacyjnym w miejscowości Borkowice na dz. nr 22.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Czerwonej przewodem telekomunikacyjnym.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie wydania decyzji z dnia 19.10.2020 r. znak DLI-I.7621.21.2019.SG.10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 85/13 i 85/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim.”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WRiR-I.7131.11.18.2020.MS zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych GZK w Będzinie, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. nr 253/13 obręb Mścice
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez wyloty zlokalizowane na działce nr 715/9 obręb Mścice.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa przystani nad jez. Jamno w Podamirowie”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.152.2019 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy dla przedsięwzięcia  pod nazwą "budowa zespołu ośmiu budynków rekreacji indywidualnej, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr 32/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna w gminie Będzino.
Obwieszczenie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.12.2019.JC.29 w sprawie decyzji zmieniającej decyzję z dnia 17 czerwca 2020 r. - "Przebudowa drogi gminnej nr 100024Z realcji Wierzchomino - Wierzchominko - Słowienkowo"
Obwieszczenie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.442.11.2018.KK w sprawie decyzji zmieniającej decyzję z dnia 30 października 2019 r. - pozwolenie na budowę gazociągu Nord Stream 2 w Danii.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr: WONS-OŚ.442.4.2018.KK.9 zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu Decyzji Rządu Szwedzkiego z dnia 7 maja 2020 roku nr: N2019/01313/BI stanowiącą pozwolenie na budowę na szelfie kontynentalnym poza granicą terytorialną Szwecji gazociągu do przesyłu gazu ziemnego.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZUZ.2.4210.188.2020.WP z dnia 15.06.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GZK w Będzinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód z ujęcia wód podziemnych w m. Łekno na działce nr 43/1.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – dz. nr 140/5 i 140/6 obręb Dobrzyca

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – dz. nr 172/4 obręb Śmiechów

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Mścice dz. nr 238
ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa przystani nad jez. Jamno w Podamirowie”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa przystani nad jez. Jamno w Podamirowie”
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 30.03.2020r. w sprawie wydania decyzji nr SKO.4170.615.2020 Z DNIA 30.03.2020r. po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania od decyzji Wójta Gminy Biesiekierz dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 zlokalizowanej dam działce nr 277/3 w obrębie Będzino, w gminie Będzino, nr projektu: KOS0301E"
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody na dz. 80 w m. Mścice
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 4/2 w m. Dobre, gm. Będzino
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 140/5 w m. Dobrzyca, gm. Będzino
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 106/2 w m. Strachomino, gm. Będzino
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – dz. nr 64, 81/4, 65/5 obręb Słowienkowo, dz. 474 obręb Dobrzyca
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Będzinko, gm. Będzino,  na działce nr 34/1 obręb Będzinko.

Postanowienie Nr 5/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Postanowienie Nr 8/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o umorzeniu postępowania dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w Tymieniu na działce nr 61/1.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego włączenia się do kanalizacji deszczowej ułożonej w działce nr 107/9 właścicieli działek nr 107/26, 107/28 i 107/29 obręb ewidencyjny Będzinko.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. nr 76/3, obręb 0011 Dobrzyca, gm. Będzino”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2019 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. nr 109/11, obręb 0015 Będzino, gm. Będzino”
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na demontaż linii napowietrznej średniego napięcia nad rzeką Strzeżenica oraz budowę linii kablowej pod dnem rzeki Strzeżenica.
„Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy oraz zebrania materiału dowodowego – pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.”
PP.6721.1.2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GPZ Strzeżenice
POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1095/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj.  Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1094/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj.  Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1092/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj.  Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2 w obrębie Wierzchominko, dz 82/1 gmina Będzino.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1093/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj.  Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
POZWOLENIE NA BUDOWĘ nr B/1091/2019 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. tj.  Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7 w obrębie Wierzchominko, dz 219, 220/1, 220/2 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7 w obrębie Wierzchominko, dz 219, 220/1, 220/2 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.
POSTANOWIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tj. zamierzenia budowlanego Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2 w obrębie Wierzchominko, dz 82/1 gmina Będzino.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę  Nr B/1095/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7 w obrębie Wierzchominko, dz 219, 220/1, 220/2 gmina Będzino.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę  Nr B/1093/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę  Nr B/1094/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6 w obrębie Wierzchominko, dz 52 gmina Będzino.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę  Nr B/1091/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2 w obrębie Wierzchominko, dz 83 gmina Będzino.
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR z dnia 28.11.2019 r. o pozwoleniu na budowę  Nr B/1092/2019 dla inwestycji Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1 w obrębie Wierzchominko, dz 82/1 gmina Będzino.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych – Gazociąg na dz. 36/3, obręb Kładno, gm. Będzino
ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR z dnia 18.11.2019 r.  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego określonego jak niżej: Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K6.
ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR z dnia 18.11.2019 r.  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego określonego jak niżej: Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K3.
ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR z dnia 18.11.2019 r.  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego określonego jak niżej: Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K2.
ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR z dnia 18.11.2019 r.  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego określonego jak niżej: Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K7.
ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO o wydaniu decyzji BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR z dnia 18.11.2019 r.  o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego określonego jak niżej: Farma Wiatrowa Wierzchomino; Elektrownia Wiatrowa EW K1.
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.192-12.2019.JR z 28.10.2019 r. informujące o wydaniu w dniu 25.10.2019 r. decyzji nr 19/2019, znak: AP-1.7820.192-9.2019.JR, zmieniającej decyzję nr 3/2017 z dnia 06.03.2017 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - poczatek obwodnicy Koszalina i Sianowa".
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.191-13.2019.JR z 28.10.2019 r. informujące o wydaniu w dniu 25.10.2019 r. decyzji nr 18/2019, znak: AP-1.7820.191-11.2019.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jedni dodatkowych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - poczatek obwodnicy Koszalina i Sianowa".
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne dla dz. 169/27 obręb Tymień
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie SZ.ZUZ.2.4100.34.2019.ECh informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej...
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.421.40-9.2019.ZK o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania i uzupełnienia decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji budowy jezdni dodatkowych w ramach zadania  pn. "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa".
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.191-3.2019.JR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa".
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.192-3.2019.JR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmainy decyzji nr 3/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa".
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.421.40-6.2019.ZK w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowaych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przepustu przez powierzchniowe wody płynące, dla budowy jezdni dodatkowych w ramach zadania "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa", z jednoczesnym wygaszeniem w części decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla ww. zadania.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.61.2019.AW z dnia 25 lipca 2019 r. o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2019 z dnia 15.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32687 Dobre składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 54m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 roku, znak sprawy: WONS-OŚ.442.11.2018.KK
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2019 z dnia 14.05.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 30.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno”, PLTL15511”
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód z ujęcia wód podziemnych, na bazie istniejących otworów studziennych Nr SW-1/83 i SW-2/88, zlokalizowanych w miejscowości Dobre, na działce nr 42/2, obręb Dobre, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 23.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 08.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32687 Dobre składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 54m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzekę Strzeżenicę – linii kablowej 15 kV w rurociągach osłonowych obejmujących działki nr 9/4, 159/15, 245 Strzeżenice, gmina Będzino
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 18.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 18.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 22.01.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Strzeżenice w m. Kazimierz Pomorski z rejonu drogi powiatowej 3505Z
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu PVC fi 200 o konstrukcji betonowej...
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 06.12.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.44.8.2018.KJ z dnia 28.11.2018 r. dot przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwałowań ziemnych wokół istniejących budynków magazynowych wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 317/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0121 Pleśna"
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  DOK.DOK3.9700.148.2018.KP z dnia 29.11.2018 r. dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 20.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2018 z dnia 16.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 09.10.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.44.2.2018.KJ z dnia 18.09.2018 r. dot przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 25.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2018 z dnia 26.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych"
Obwieszczenie Wójta OŚR.612.02.2018.AK z dnia 25.09.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”
Załącznik do Obwieszczenia Wójta OŚR.612.02.2018.AK z dnia 25.09.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 25.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2018 z dnia 27.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32688 Będzino składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 60m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.4.2018KP, PW: 54914 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno".
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2018 z dnia 10.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2018 z dnia 10.07.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32688 Będzino składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 60m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”.
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZUZ.2.421.195.2018.PB z dnia 21.06.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe, tj,. rzekę Strzeżenicę w km 1+784 w m. Strzeżenice przewodów (przyłącza światłowodowego) w rurociągach osłonowych.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 05.06.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.WO.9700.1.2018.KP z dnia 28.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych polegające na całorocznym utrzymywaniu dotychczasowego poziomu wód w Kanale Jamneński Nurt i w Jeziorze Jamno..."
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.12.6.2018.KJ z dnia 25.04.2018 r. o wydaniu decyzji postępowania pod nazwą: "Budowa drogi technicznej do kompleksu magazynowego na terenie działki 317/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, gmina Będzino"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2018 z dnia 09.04.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z parkingiem na terenie działek nr 237/5 i 237/9 w Mścicach”
Obwieszczenie Wójta RZG.II.6831.2.54.17.MK z dnia 03.04.2018 r. o wydaniu decyzji na podział działki nr 144 o pow. 0,98 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Smolne Gmina Będzino.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2017 z dnia 15.03.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wydobywanie piasku ze złoża „STRACHOMINO”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.12.2.2018.KJ z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postępowania pod nazwą: "Budowa drogi technicznej do kompleksu magazynowego na terenie działki 317/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, gmina Będzino"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z parkingiem na terenie działek nr 237/5 i 237/9 w Mścicach”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2017 z dnia 13.02.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wydobywanie piasku ze złoża „STRACHOMINO”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2017 z dnia 27.12.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2017 z dnia 27.12.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Zarządzenie wewnetrzne Nr 27/2017 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Będzino w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku
Zawiadomienie Wójta PP.6220.9.2017 z dnia 27.11.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Powiększenie stada bydła mięsnego do 60 DJP w Borkowicach”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2017 z dnia 27.11.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6, zlokalizowanej w miejscowości Tymień, gmina Będzino położonej w obszarze pasa drogowego”
Zawiadomienie Starosty Koszalińskiego BOŚ.6341.81.2017.DT z dnia 10.11.2017r. dot. wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A.
Zawiadomienie Wójta RZG.II.6831.2.54.17.MK dot. wszczętego postępowania administracyjnego z urzędu o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki o nr ewid. 144 o pow. 0,98 ha obręb Smolne, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.
Obwieszczenie Wójta UAN.6220.1.2017 z dnia 20.09.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 15.09.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2017 z dnia 04.09.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2017 z dnia 04.09.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2017 z dnia 31.08.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wydobywanie piasku ze złoża „STRACHOMINO”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 18.08.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ZG-015-1/3-16/17ad dot. sporządzenia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 26.07.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 11.07.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 10.07.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.29-6.2017.MB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2017 z dnia 14.06.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6, zlokalizowanej w miejscowości Tymień, gmina Będzino położonej w obszarze pasa drogowego”
Zawiadomienie Starosty Koszalińskiego BOŚ.6341.28.2017.DT z dnia 30.05.2017r. dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Tymień.
Obwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoAP-3.746.29-2.2017.MB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2016 z dnia 27.04.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 2”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2017 z dnia 30.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zespołu silosów zbożowych, suszarni, czyszczalni, hali ekspedycyjnej ze sterownia, urządzeń do transportu zbóż i niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr 65/8 i 63/16 obręb Dobre gmina Będzino”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2017 z dnia 28.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno, dz. ew. 8/16 (obręb ewidencyjny Kładno, jednostka ewidencyjna: Będzino)”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2017 z dnia 10.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6 zlokalizowanej na wydzielonej części planowanego MOP TYMIEŃ (miejsce obsługi podróżnych) w miejscowości Tymień, obręb Tymień, gmina Będzino".
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2017 z dnia 09.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6 zlokalizowanej na wydzielonej części planowanego MOP TYMIEŃ (miejsce obsługi podróżnych) w miejscowości Tymień, obręb Tymień, gmina Będzino".
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7820.122-14.2016.JR z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2017 z dnia 26.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno, dz. ew. 8/16 (obręb ewidencyjny Kładno, jednostka ewidencyjna: Będzino)”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2017 z dnia 26.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6 zlokalizowanej na wydzielonej części planowanego MOP TYMIEŃ (miejsce obsługi podróżnych) w miejscowości Tymień, obręb Tymień, gmina Będzino".
Obwieszczenie Wójta PP.6220.10.2016 z dnia 10.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mścice na działce nr 267/49 obręb ewidencyjny Mścice”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.10.2016 z dnia 10.01.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mścice na działce nr 267/49 obręb ewidencyjny Mścice”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 13.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 02.01.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.12.2016 z dnia 21.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno na działce nr 8/16, gm. Będzino”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 23.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 19.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 20.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 19.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.9.2016 z dnia 13.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Mścice, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7820.122-6.2016.JR z dnia 30.11.2016 r. w sprawie uzgodnienia warunków  realizacji przedsięwzięcia Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 02.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.12.2016 z dnia 16.11.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno na działce nr 8/16, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 03.11.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 19.10.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec i Podamirowo”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.10.2016 z dnia 17.10.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mścice na działce nr 267/49 obręb ewidencyjny Mścice”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.9.2016 z dnia 17.10.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Mścice, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 10.10.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.1.7820.122-4.2016.RŚ z dnia 4.10.2016r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 30.09.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 26.09.2016r. w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2015 i umorzenia postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1"
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 26.09.2016r. w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2015 i umorzenia postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 26.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 09.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2016 z dnia 09.08.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica-droga nr 11”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 02.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 02.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.9.2016 z dnia 02.08.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr : 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Mścice, g. Będzino”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2016 z dnia 29.07.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usług turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 116/4, 116/8, 116/9, 116/12, 116/14, 116/16, 116/17, 439, obręb Będzinko, gm. Będzino”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2016 z dnia 25.07.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica-droga nr 11”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 06.07.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30.06.2016 r. znak sprawy SKO.420.1228.2016

Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 24.06.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 22.06.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2016 z dnia 17.06.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica- droga nr 11”

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2014 z dnia 13.06.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2013 z dnia 13.06.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2016 z dnia 08.06.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usług turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 116/4, 116/8, 116/9, 116/9, 116/12, 116/14, 116/16, 116/17, 439 obręb Będzinko, gm. Będzino”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2014 z dnia 09.06.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Ośrodka Hodowli Ryb "STRZEPOWO" na terenie działki o nr ewidencyjnym 278/6 w miejscowości Dobrzyca, gm. Będzino".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2015 z dnia 31.05.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Postępowanie legalizacyjne dla wykonanego urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zraszania szkółki drzew iglastych firmy ORFO w miejscowości Będzinko”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 24.05.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2016 z dnia 04.05.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Ośrodka Hodowli Ryb „Strzepowo”.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22.04.2016 r. znak sprawy SKO.4170.732.2016

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 19.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 14.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą " „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 13.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 13.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 23.03.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 17.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 03.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 02.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2016 z dnia 02.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usług turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 116/4, 116/8, 116/9, 116/12, 116/14, 116/16, 116/17, 439 obręb Będzinko, gm. Będzino”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 07.01.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2015 z dnia 04.01.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Postępowanie legalizacyjne dla wykonanego urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zraszania szkółki drzew iglastych firmy ORFO w miejscowości Będzinko”

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 12.10.2015 roku dot. sprawy PP.6220.3.2012 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wierzchominko gm. Będzino".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 24.09.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2011 z dnia 23.09.2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2015r. AP-3.746.52.5.2015.MS dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 27 na działce nr 317/1 obręb Pleśna.

Obwieszczenie WOPN-PK.6320.18.2015.BG z dnia 12.08.2015 roku o zamiarze zmiany Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 07.08.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 31.07.2015 roku w sprawie odwołania stowarzyszenia "Nasz Dom Biesiekierz" od wydanej 23.05.2014r. decyzji Wójta Gminy Będzino (PP.6220.3.2012)

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 07.08.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 31.07.2015 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwa: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Dobre" o łączniej mocy do 12,3 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, wewnętrzną stacją kompensacji mocy biernej, siecią kablową elektroenergetyczną SN (średniego napięcia) telekomunikacyjną, sterowniczą, wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia, zlokalizowanego w okolicy miejscowości Dobre i Mścice na terenie gminy Będzino oraz z siecią kablową zlokalizowaną na terenie gminy Biesiekierz w okolicy miejscowości Stare Bielice, a także w obrębie miasta Koszalin"

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 28.07.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 28.07.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Obwieszczenie ZUW w Szczecinie o wydaniu decyzji AP-3.746.41.2015.KC z dnia 21.07.2015 r.

Obwieszczenie AP-3.746.53.2.2015.MS ZUW w Szczecinie z dnia 15.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 25 z funkcji budynku warsztatowego na budynek techniczno-usługowy, zlokalizowany na działce nr 317/1 obręb 0121 Pleśna gmina Będzino

Obwieszczenie AP-3.746.52.2.2015.MS ZUW w Szczecinie z dnia 15.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 27 z funkcji magazynu materiałów wybuchowych na budynek techniczno-usługowy, zlokalizowanego na działce 317/1 obręb 0121 Pleśna gmina Będzino

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.III.Oś.6220.1.2015 z dnia 24.06.2015 r.

Obwieszczenie ZUW w Szczecinie AP-3.746.41.2015.KC z dnia 22.06.2015 r.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 25.05.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6720.1.2.2014 z dnia 15.05.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.III.Oś.6220.1.2015.MK z dnia 04.05.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino".

Obwieszczenie Wójta PP.6720.1.1.2014 z dnia 15.05.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6721.1.2011 z dnia 07.05.2015r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.18 z dnia 20.04.2015 r.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 02.04.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 02.04.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 04.02.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 04.02.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4233.4.2014.ML z dnia 19 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.15 z dnia 08.01.2015 r.

Zawiadomienie RDOŚ Szczecin WST –K.4233.4.2014.ML.5 z dnia 12.12.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST –K.4233.4.2014.ML.4 z dnia 12.12.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.8 z dnia 03.12.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4233.4.2014.ML z dnia 28.11.2014 r.

Informacja Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 08.10.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 08.10.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2014 z dnia 26.09.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej „TR1” w obrębie ewidencyjnym Tymień w gminie Będzino, woj. zachodniopomorskie”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2014 z dnia 19.09.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo- Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2014 z dnia 11.09.2014 r. o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo- Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)”

Obwieszczenie Wójta PP.6721.1.2014 z dnia 12.09.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 04.09.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania Decyzji nr 71/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z przebudową części pomieszczeń budynku nr 1 oraz budowie ogrodzenia, miejsc postojowych, chodników i zbiorników podziemnych na wodą opadową i cele przeciwpożarowe dla zadania „Remont ogrodzenia oraz budynku koszarowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku koszarowym nr 1 w miejscowości Pleśna - Kołobrzeg CWTiD", na działce nr 314/1 obręb 0121 Pleśna gmina Będzino, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji Nr 72/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: AP-3.746.71.2014.MS dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej zlokalizowanych na działce nr 255/9 ojbręb Mścice Gmina Będzino, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 29.07.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 29.07.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 28.07.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2014 z dnia 21.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "„Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo- Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 17.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino"

Zawiadomienie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.1

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2014 z dnia 01.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej „TR1” w obrębie ewidencyjnym Tymień w gminie Będzino, woj. zachodniopomorskie”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 01.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 30.06.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 27.06.2014 roku o tym, że w dniu 20.06.2014 r. do Wójta Gminy Będzino, wpłynęło odwołanie, wniesione przez Stowarzyszenie „Nasz Dom Biesiekierz” Parnówko 3, 76-039 Biesiekierz, od decyzji Wójta Gminy Będzino z dnia 23.05.2014 r. znak sprawy PP.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6720.1.2.2014 z dnia 27.06.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 11.06.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4233.2.2014.ML.20 z dnia 30.05.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4210.7.2014.MC.7 z dnia 23.05.2014 r.

Obwieszczenie Wójta PP.6720.1.1.2014 z dnia 27.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 23.05.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 14.05.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Obwieszczenie RDOŚ

Postanowienie i zawiadomienie RDOŚ w sprawie nt.:  "Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Tymiennicą wał prawy w km 0+000-2+187 oraz wał lewy w km 0+000 - 1+918".

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 29.04.2014 r. dot. inwestycji pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

Postanowienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 31.03.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Wójt Gminy Będzino zawiadamia, że Urząd Gminy Będzino partycypuje w przetargu prowadzonym przez Urząd Miejski w Koszalinie, na wybór operatora Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Informację o przetargu zamieszczono na stronie:
http://bip.koszalin.pl/?c=2568

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 11.03.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 07.03.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj zachodniopomorskie, pow. koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 24.02.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 13.02.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6220.5.2013 z dnia 11.02.2014 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont mostu w m. Dworek oraz drogi dojazdowej Nr 3544Z (0394Z) Gąski-Dworek-droga 11”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 06.02.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 21.01.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2013 z dnia 03.01.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 20.12.2013 r. o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 23.12.2013r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj zachodniopomorskie, pow. koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2013 z dnia 11.12.2013r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”

Obwieszczenie WOPN-ZP.6320.6.2013.BG  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 03.12.2013r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6220.5.2013 z dnia 18.11.2013 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont mostu w m. Dworek oraz drogi dojazdowej Nr 3544Z (0394Z) Gąski-Dworek-droga 11”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6721.1.2013 z dnia 20.11.2013 roku o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6721.1.2011 z dnia 20.11.2013 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino w zakresie treści załącznika graficznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6220.1.2013 z dnia 18.11.2013 r. dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2012 z dnia 05.11.2013 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 31.10.2013 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj zachodniopomorskie, pow. koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.III.7440.14.2013.WP z dnia 4 września 2013 roku w sprawie: Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich dla zadania "Budowa drogi S-6 i S-11 na odcinku Kołobrzeg - Koszalin (w. Kołobrzeg Wschód" /bez węzła/ - w. "Bieice" /bez węzła/".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2013 w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2013 w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno” położonych w: obrębie ewidencyjnym Strzeżenice i Dobiesławiec w gminie Będzino, obrębie ewidencyjnym Mielno w gminie Mielno, obrębie ewidencyjnym Kleszcze w gminie Sianów, obrębie ewidencyjnym 53 i 54 w gminie Koszalin.

Postanowienie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach:
• nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory,
• nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko
• nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino w gminie Będzino
przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko” zawieszone postanowieniem z dnia 12.10.2013 r. w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach:
• nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory,
• nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko
• nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino w gminie Będzino
przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko” zawieszone postanowieniem z dnia 12.10.2013 r. w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 w sprawie: uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2012 w sprawie: wydania 31.12.2012r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 od km 36+200 do km 38+703 na terenie działek nr 127/1, 228/4, 225/2, 267/70, 715/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Mścice, miejscowości Mścice w gminie Będzino”

Postanowienie Wójta PP.6220.5.2012 w sprawie: nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu retencyjnego dla ustabilizowania stosunków wodnych na dz. nr 202 w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w gminie Będzino.

 Opublikował: Robert Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 01.10.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 11.02.2013
Dokument oglądany razy: 27 295
Wersja do druku