Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Katarzyna Lewandowska
tel: +48 94 31 62 541,
e-mail: k.lewandowska [at] bedzino.pl,
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II piętro, pokój nr 15
Podległość: Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zagranicznych podlega bezpośrednio Sekretarzowi Urzędu Gminy Będzino.

Do zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku należy:

1. Bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;
2. Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
3. Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków, w tym danych charakteryzujących społeczno-gospodarczy rozwój Gminy Będzino, danych dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju itp. ;
4. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
5. Opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
6. Bieżąca obsługa administracyjna projektów pod względem przepływu dokumentów;
7. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia – prowadzenie projektu, dokumentacji finansowo-rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczenie i monitorowanie ;
8. Monitorowanie postępów w realizacji i podejmowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia ryzyka nieterminowej realizacji projektów lub nie osiągniecia założonych celów. Informowanie przełożonych o wystąpieniu istotnych problemów realizacji projektu;
9. Kompletowanie, archiwizowanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy;
10. Współpraca przy opracowywaniu projektów dofinansowanych bądź finansowanych ze środków pozabudżetowych z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Będzino, jak również dyrektorami instytucji kultury;
11. Współpraca przy opracowywaniu projektów dofinansowanych bądź finansowanych ze środków pozabudżetowych z pracownikami Urzędu Gminy Będzino, Sołtysami i Radnymi Gminy Będzino, jak również przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Będzino;Opublikował: Robert Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 15.09.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Gminy
Dokument BIP z dnia: 27.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 362
Wersja do druku