Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Gospodarka komunalna

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej należy:

 • Przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 • Sprawy z zakresu budowy, modernizacji, ochrony i zarządzania drogami,
 • Koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 • Prowadzenie spraw dotyczących czystości i porządku na terenie gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i na zewnątrz,
 • Nadzorowanie prowadzenia adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • Prowadzenie magazynu materiałów,
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej,
 • Okresowa analiza stanu bhp w Urzędzie Gminy oraz przygotowanie projektów wewnętrznych instrukcji dotyczących bhp,
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur za wykonane roboty oraz usługi,
 • Zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,
 • Bieżąca współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi w zakresie planowania i realizacji zadań w sołectwie,
 • Rejestracja, współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy Społecznym Komitetom Budowy działających na terenie gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
 • Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • Nadzór i kontrola pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 18.01.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Janiuk
Dokument BIP z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 15 439
Wersja do druku