Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OBRONA CYWILNA, ZARZADZANIE KRYZYSOWE

Sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Kontakt: Arkadiusz GATZ
tel: +48 94 31 62 546
e-mail: oc [at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 22
Podległość: Stanowisko podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, należy prowadzenie spraw dotyczących:


w zakresie spraw obronnych:
1) planowania obronnego,
2) organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w gminie w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania,
3) przygotowania Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej,
4) wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
5) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności, w szczególności prowadzenia rejestracji kwalifikacji wojskowej,
6) planowania i organizowania szkolenia obronnego,
7) przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
8) współpraca z organami administracji wojskowej,
9) kontroli wykonywania zadań obronnych.

w zakresie obrony cywilnej:
1) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy,
2) opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
4) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
6) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
7) koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
8) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej,
9) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej,

w zakresie zarządzania kryzysowego:
1. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,
1. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,
2. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie Staroście Koszalińskiemu do zatwierdzenia gminny plan zarządzania kryzysowego,
b) realizowanie zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,Opublikował: Mateusz Dębowski
Publikacja dnia: 14.07.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 5 336
Wersja do druku