Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Koordynator ds. Dostępności

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Marek Maśliński, Tomasz Zwierzyński
tel: +48 94 31 62 533, +48 94 31 62 545
e-mail:   m.maslinski [at] bedzino.pl, informatyk [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6 i pokój nr 13
Podległość: podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Zadania koordynatora

Jak stanowi art. 14 ust. 2 u.z.d.o. do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.z.d.o.;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.z.d.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 u.z.d.o.;
3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.z.d.o., w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawodawca określił katalog otwarty zadań koordynatora, a więc możliwe jest ustalenie także innych zadań, które są związane z zagadnieniem zapewnienia dostępności. Z praktycznego punktu widzenia nasuwają się tu w szczególności kwestie związane z opracowywaniem raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.z.d.o.

Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2020 roku w sprawie  wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 24.09.2020
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Janiuk
Dokument BIP z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 799
Wersja do druku