Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Budownictwo i infrastruktura

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Marek Maśliński
tel: +48 94 31 62 533, 883 018 287
e-mail: m.maslinski [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
I piętro, pokój nr 6
Podległość: Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań stanowiska pracy ds. budownictwa i infrastruktury należy:

1. Przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji budowlanych.
2. Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
3. Udział w planowaniu robót i opiniowaniu projektów budowlanych.
4. Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom.
5. Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji.
6. Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno – remontowego.
7. Koordynacja i nadzór realizacji zadań inwestycyjnych.
8. Udział w przekazywaniu placu budowy.
9. Przeglądy gwarancyjne, rozliczenia i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
10. Przekazywanie wykonanych zadań inwestycyjnych protokołem OT do Referatu Finansów i Budżetu.
11. Opisywanie faktur do zapłaty, dotyczących zakresu prowadzonych inwestycji.
12. Współpraca z innymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie swoich obowiązków.
13. Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.
14. Uzgadnianie dokumentacji na ZUD.
15. Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu na dany rok.
16. Nadzór merytoryczny nad rozliczaniem inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 04.06.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Janiuk
Dokument BIP z dnia: 02.02.2016
Dokument oglądany razy: 11 309
Wersja do druku