Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2014r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Uchwała nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Uchwała nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Będzino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Uchwała nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2015.
Uchwała nr II/9/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino.
Uchwała nr II/8/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/7/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Będzino dla samorządowych instytucji kultury.
Uchwała nr II/6/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/5/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/4/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr II/3/14 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 21.02.2017
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 03.03.2015
Dokument oglądany razy: 7 041
Wersja do druku