Uwaga! To jest archiwalna wersja BIP, aktualna znajduje się na www.bip.bedzino.plRSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Uchwały RIO

Wersja z dnia: 24.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 23.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Uzupełniono uchwały

Wersja z dnia: 31.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok

Wersja z dnia: 23.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr V.88.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Będzino na 2020 rok

Wersja z dnia: 08.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwały

Wersja z dnia: 10.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwałę

Wersja z dnia: 11.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XXXVII.201.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy Będzino na 2019 r.; Uchwała Nr XXXVII.202.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 20.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XII.67.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 15.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr LXXXVII.533.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Będzino na 2019 r.; Uchwała Nr LXXXVII.534.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026.; Uchwała Nr LXXXVII.535.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok.

Wersja z dnia: 18.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr LXIII.390.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 03 października 2018 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino

Wersja z dnia: 14.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XL.238.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Będzino na 2018 rok.

Wersja z dnia: 05.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XXXIII.182.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia.

Wersja z dnia: 05.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano nowe uchwały

Wersja z dnia: 29.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr CL.678.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino na lata 2017-2025.

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwałę RIO

Wersja z dnia: 04.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr LXVI.293.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Wersja z dnia: 01.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowej uchwały

Wersja z dnia: 09.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Nr XIII.91.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2017-2025.

Wersja z dnia: 06.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwały Nr CXXI.461.Z.2016 i CXXI.462.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Wersja z dnia: 02.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwałę Nr XCIII.329.Z.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wersja z dnia: 25.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: dodanie nowej uchwały

Wersja z dnia: 18.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VIII.50.Z.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 18.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Nr LXXXVIII.308.Z.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2015 roku.

Wersja z dnia: 17.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXIX.500.Z.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bedzino na 2016 rok. Uchwałę Nr CXIX.501.Z.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 - 2025.

Wersja z dnia: 11.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano uchwały Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 03 sierpnia 2015 roku.

Wersja z dnia: 19.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwałe Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXIX.156.Z.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Wersja z dnia: 23.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr II.9.Z.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wydania opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino na lata 2015 - 2025.

Wersja z dnia: 03.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XCIX.422.Z.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok., Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XCIX.423.Z.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozie finansowej.

Wersja z dnia: 12.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXVI.172.K.2014 z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie: zgodności z prawem uchwały Nr XLIV/311/14 Rady Gminy w Będzino z dnia 21 października 2014 roku w prawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.

Wersja z dnia: 08.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXI.167.Z.2014 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2014 roku.

Wersja z dnia: 04.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano nową uchwałę

Wersja z dnia: 28.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Uchwały RIO

Wersja z dnia: 28.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy strony

Wersja z dnia: 28.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa błędów